Geoser geotekstil keçe temel, zemin, kaya ve toprak malzemede kullanılan geçirgen tekstil ürünüdür. Polyester olarak üretilmektedir.

• Tünellerde
• Yer altı sularının drene edilmesinde
• İzolasyon malzemesinin delinmesinin istenmeyeceği yerlerde
• Şev tanziminde
• Ayrıca özelliği ile iki malzemeyi birbirine temas ettirmemek amacı ile kullanılırlar.

Geoser Geotekstilin en büyük özelliği iki ayrı tip zemini ayırmakta kullanılan sürekli yüzeyidir. Geotekstilin fiber içeren yapısı yoğunlaşmış kuvvetleri yaymayı olanaklı kılar. Ayrıca, zemin kütlesi içinde yayılmış çekme kuvvetlerine karşı koyar ve takviye elemanı olarak görev üstlenir. Geotekstil filtre özellikleri nedeniyle kirlilik amaçları için kullanılabilir. Katı parçacıkların geçişini engellerken, sıvı (su) ve gaza (hava) karşı yeteri kadar geçirimli kalır. Belirli koşullarda bu ürünler önemli miktarda suyu, yüzeyi boyunca taşıyabilir ve bu nedenle drenaj elemanı alarak davranış gösterebilir. Kısaca söylemek gerekirse geotekstil hidrolik ve mekanik düzeyde fonksiyonlara sahiptir. Üstlendiği 5 temel fonksiyon ise;

1. Drenaj
2. Filtrasyon
3. Ayırma
4. Koruma
5. Takviye (Güçlendirme)

Teknik özellikler tablosu aşağıdaki galeride yer almaktadır.

Başa dön