Polietilen (PE); ismini monomer haldeki etilenden alır. Etilenin çeşitli metodlarla polimerizasyonu ile Polietilen halini alır. Geoser PE Geomembran düşük veya yüksek yoğunluktaki polietilen malzemenin ekstruderlerden geçirilerek kalender sistemi aracılığı ile homojen olarak şekillendirilmesi sonucu oluşan geosentetik örtülerdir. Geçirimsizlik tabakası oluşturulması istenen tüm projelerde özellikle de atık depolama sahalarında kullanılabilir.

POLİETİLEN GEOMEMBRAN ÇEŞİTLERİ

  • HDPE düz geomembranlar
  • HDPE bir yüzü pürüzlü geomembranlar
  • HDPE çift yüzü pürüzlü geomembranlar
  • LDPE geomembranlar
  • LLDPE geomembranlar
  • VLDPE geomembranlar
  • HDPE T-Grip geomembranlar
  • HDPE T-Grip şaşırtmalı geomembranlar
  • Bir yüzü keçe lamineli PE geomembranlar

• Katı atık depolama sahaları
• Sıvı atık toplama ve arıtma istasyonları
• Altın ve diğer madenlerin sızıntı su toplama havuzları
• Petrol tankı ve petrol sahaları izolasyonu
• Çökeltme havuzları
• Gübre çukurları
• Eğer istenirse bina temel bohçalama işleri
• Göletler
• Tüneller
• Sulama kanalları
• Biyoenerji üretim tesisleri

• Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençlidir.
• UV dayanımlıdır.
• Pürüzlü yüzey sayesinde sürtünme payı azalır.
• Organik ve inorganik çözeltilere yüksek direnç gösterir.
• Çatlamalara karşı son derece dayanıklıdır.
• Doğal koşullara dayanıklıdır.
• Delinme ve çatlamalara dayanıklıdır.
• Geçirgenliği düşüktür.
• Çekme mukavemeti yüksektir.

1- GEOSER / HDPE

Yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden yapılan genelde atık ve kimyasal depolama sahalarında kullanılan geomembran çeşididir. Sert fakat kırılgan olmayan bir yapıya sahiptir. 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm kalınlıklarda istenilen renklerde üretilirler. Genişliği 2.10 metreden 7.00 metreye kadar , boy 50 m. – 100 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.

2- GEOSER / LDPE

Düşük yoğunluklu polietilen hammaddeden yapılan genelde sıvı atık depolama sahalarında – sulama göletlerinde kullanılan geomembran çeşididir. HDPE membranlara göre daha yumuşak bir yapıya sahiptirler. 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm kalınlıklarda istenilen renklerde üretilirler. Genişliği 2.10 metreden 7.00 metreye kadar, boy 50 m. – 100 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.

3- GEOSER / LLDPE

Daha düşük yoğunluklu polietilen hammaddeden yapılan genelde süs göletlerinde, sulama kanallarında kullanılan geomembran çeşididir. Polietilen sınıfları içerisinde çok yumuşaktır. 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm kalınlıklarda istenilen renklerde üretilirler. Genişliği 2.10 metreden 7.00 metreye kadar, boy 50 m. – 100 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.

4- GEOSER / VLDPE

En Düşük yoğunluklu polietilen hammaddeden yapılan göletlerde ve su depolarında kullanılan geomembran çeşididir. 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm kalınlıklarda istenilen renklerde üretilirler.

Teknik Özellikler tablosu aşağıdaki galeride yer almaktadır.

Başa dön